ติดต่อเรา

บริษัท เบทเทอร์เพสท์คอนโทรล จำกัด


เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้บริการ “ป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ” โดยมุ่งเน้นที่ ประสิทธิภาพ,การบริการ, ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เราไม่มุ่งเน้นที่จะแข่งขันด้านราคา แต่เราจะคำนวนราคาการให้บริการอย่างเหมาะสม และดำเนินการให้คุ้มค่างบประมาณของลูกค้าที่สุด ให้สมกับปณิธานของเรา

“คุ้มค่างบประมาณ มาตรฐานระดับสากล”

ติดต่อกัน ได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งทางโทรศัพท์ และ Social Media  ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรติดต่อ 099-146-8558
Line : @betterpest
www.betterpestcontrol.co.th
กำจัดปลวก ราคาประหยัด สมุทรสาคร

ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดของงาน