ติดต่อเรา

บริษัท เบทเทอร์เพสท์คอนโทรล จำกัด


เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้บริการ “ป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลง” โดยมุ่งเน้นที่ ประสิทธิภาพ,การบริการ, ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เราไม่มุ่งเน้นที่จะแข่งขันด้านราคา แต่เราจะคำนวนราคาการให้บริการอย่างเหมาะสม และดำเนินการให้คุ้มค่างบประมาณของลูกค้าที่สุด ให้สมกับปณิธานของเรา

“คุ้มค่างบประมาณ มาตรฐานระดับสากล”

ติดต่อกัน ได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งทางโทรศัพท์ และ Social Media  ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรติดต่อ 099-146-8558
Line : betterpestcontrol
www.betterpestcontrol.co.th

ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดของงาน